قند ساب ( قند بالاسر عروس) قندی است که در مراسم عقد توسط دختران جوان روی سر عروس و داماد سابیده می شود. قند ساب معمولا به صورت جفتی خریداری میشود. این وسیله معمولا به همراه جام عسل خریداری می شود و در مراسم عقد کاربرد دارد.

در حال نمایش 4 نتیجه